Ở bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn những điều cơ bản để tạo web WordPress đơn giản. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn của chúng tôi để bạn có thể tạo một bài viết, thêm hình ảnh, tạo danh mục và quản lý bình luận. 1. Cách tạo một bài đăng WordPress Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo một bài đăng trên trang…