Cách 1 : Di chuyển WordPress với phương pháp thủ công

Nếu bạn đang muốn di chuyển WordPress của mình thì bạn cần phải thực hiện một số bước nhất định để di chuyển trang web của mình. Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước quan trọng khi di chuyển WordPress từ host này sang host khác.

Bước 1 : Xuất cơ sở dữ liệu trang WordPress bạn muốn di chuyển
– Đăng nhập vào PHPMyadmin trong Cpanel
– Chọn cơ sở dữ liệu thuộc trang WordPress bạn muốn di chuyển
– Sau đó chọn Export để tải xuống cơ sở dữ liệu .sql

Bước 2 : Tải xuống tất cả tệp trang WordPress ở File Manager
– Chọn tất cả các thư mục nằm trong đường dẫn …/public_html
– Tải xuống tất cả tập tin này về máy của bạn.

Bước 3 : Tạo cơ dữ liệu mới trên máy chủ mới bạn muốn di chuyển WordPress
– Truy cập Cpanel của dịch vụ lưu trữ mới nhất
– Tạo cơ dữ liệu với tên người dùng và mật khẩu mới.
– Ghi lại các thông tin quan trọng của cơ sở dữ liệu này bao gồm tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng, mật khẩu. (Tên cơ sở dữ liệu thường là : localhost)

Bước 4 : Chỉnh sửa tệp SQL
– Mở file .sql bạn tải xuống ở bước 1, sau đó dùng Notepad ++ để chỉnh sửa
– Nếu file .sql của bạn có chứa một dòng CREATE thì bạn có thể thực hiện thao tác bằng cách thay đổi địa chỉ theo hình ảnh sau đây

Bước 5 : Chỉnh sửa tệp cấu hình WordPress
– Hãy tạo một bản sao lưu của tệp Wp_config.php ( Tải xuống ở bước 2)
– Mở file Wp_config.php để chỉnh sửa các thông tin bao gốm : tên cơ sở dữ liệu, mật khẩu, tên máy chủ. Sau khi chỉnh sửa bạn nhớ lưu lại

Bước 6 : Import file cơ sở dữ liệu vào PHPMyadmin ở máy chủ mới
– Mở PHPmyadmin trong Cpanel ở máy chù mới
– Chọn cơ sở dữ liệu đã tạo ở bước 3
– Import file .sql bạn đã chỉnh sữa ở bước 4

Bước 7 : Di chuyển Srouce WordPress ( Tệp tin ) của bạn vào máy chủ mới
Bạn truy cập vào File Manager ở đường dẫn ..public_html để upload lên các tệp tin của bạn đã tải xuống ở bước 2 ( Bạn có thể di chuyển gián tiếp qua FTP nếu bạn không muốn di chuyển thủ công )

Bước 8 : Mở trang Web mới của bạn để cập nhật lại Permalinks
Đăng nhập vào khu vực quản trị WordPress của bạn để cập nhật lại đường dẫn Permalinks

Cách 2 : Di chuyển WordPress sang host mới với plugin All-in-One WP Migration ( Khuyên dùng)

Bước 1 : Đăng nhập vào khu vực quản trị Web của bạn
Bước 2 : Chọn Plugin  => Thêm mới
Bước 3 : 
Tìm kiếm Plugin với từ khóa : All in one WP Migration

Bước 4 : Click Activate để plugin hoạt động
Bước 5 : Tìm kiếm “All-in-One WP Migration”  sau đó Export


Bước 6 : Sau khi Plugin All-in-One WP Migration chaỵ hoàn thành thì bạn hãy tải xuống tệp.wpress.

Bước 7 : Bạn hãy vào máy chủ mới tạo một trang WordPress hoàn toàn mới với tên miền cũ bạn cần di chuyển. Sau đó bạn cài đặt lại plugin All-in-One WP Migration vào trang WordPress bạn muốn nhận dữ liệu.

Bước 8 : Tại trang WordPress mới với tên miền cũ, hãy chọn Import để plugin thực hiện sao chép dữ liệu

Bước 9 : Khi tệp đã nhập xong thì bạn hãy nhấn “Continue” để tiếp tục. Tất cả dữ liệu sẽ được ghi đè lên.

Bước 10 : Khi quá trình xác nhận cài đặt thành công, nhiệm vụ cuối cùng bạn là cài đặt lại đường dẫn Permalinks. Chúc bạn di chuyển WordPress thành công.

Nếu bạn đã thực hiện cách di chuyển WordPress với plugin “All-in-One WP Migration” nhưng không thành công. Thì hãy gởi cho chúng tôi qua Email : congdongseo2018@gmail.com để được trợ giúp. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành cách di chuyển.